shalomGerusalemme a26

humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[išdavystė!] NEKILNOJAMASIS satanistai: jie žydų bankininkai, "šviesus", užsieniečiai buvo sukurtas laboratorijoje: Akivaizdu, kad užsieniečiai neturi sielos ir dvasios, nes žmonių kontrolės. Generaliniai Air Force: JAV, Prancūzija ir Izraelis yra tiesiogiai susiję ir neatsakinėti į jų vyriausybės, bet ir konstrukcija paslėpta slaptosios tarnybos .. "Švietimo" privertė nuo pasaulio (įskaitant Kiniją ir Rusiją turtingiausių tūkstančių) prisijungti prie jų organizavimo, žmonijos sunaikinimą. Aš užsakyta į Jėzaus mirties, šie dirbtiniai būtybių ir visi, kurie dalyvauja šiame projekte. Aš sakau jums, kad visi Jėzaus vardą tautoms: nužudyti be gaila "šviesus", jų bendrininkai, ir visus savo bendradarbius. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB gėrimas jūsų nuodus padaryti sau Amen Aleliuja!
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[nodevību!] REAL Satanists: tie ir ebreju baņķieriem, "apgaismību", ārvalstniekiem ir izveidotas laboratorijā: Protams, ārzemniekiem nav dvēsele un gars: par kontroli pār cilvēkiem. Generals of Air Force: Amerika, Francija un Izraēla ir tieši iesaistītas un nereaģē uz savām valdībām, bet arī struktūra slēptās slepenais dienests .. "Apgaismoja" ir spiests tūkstotis bagātākais (pasaule, ieskaitot Ķīnu un Krieviju) pievienoties viņu organizāciju, par iznīcināšanu cilvēcei. Man piesprieda nāves Jēzus, šie mākslīgie radības un visiem tiem, kas iesaistīti šajā projektā. Es komandu jums visiem Jēzus tautu nogalināt nav žēl "apgaismību", viņu līdzdalībniekus, un visi viņu līdzstrādniekiem. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB dzēriens savu indes, ko pats Āmen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[treason!] Satanists Real: tá siad na baincéirí Giúdach, "enlightened", an eachtrannaigh a chruthú sa tsaotharlann: Ar ndóigh, tá an eachtrannaigh aon Soul agus spiorad: le haghaidh rialú duine. Ard an Fórsa Aeir: Mheiriceá, An Fhrainc agus Iosrael bhfuil baint acu go díreach agus nach freagra a thabhairt ar a rialtas féin, ach le struchtúr i bhfolach seirbhís rúnda .. An bhfuil "enlightened" iachall ar míle de na saibhre sa domhan (lena n-áirítear an tSín agus an Rúis) a bheith ina eagraíocht, d'fhonn mankind. D'ordaigh mé an bás in ainm Íosa, na créatúir saorga agus dóibh siúd go léir páirteach sa tionscadal seo. Ordú mé tú, do gach pobail in ainm Íosa: a mharú gan pity "enlightened" a gcomhchoirithe, agus gach a comhoibritheoirí. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB deoch do poisons a rinne tú féin Amen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[treason!] Satanists Real: tá siad na baincéirí Giúdach, "enlightened", an eachtrannaigh a chruthú sa tsaotharlann: Ar ndóigh, tá an eachtrannaigh aon Soul agus spiorad: le haghaidh rialú duine. Ard an Fórsa Aeir: Mheiriceá, An Fhrainc agus Iosrael bhfuil baint acu go díreach agus nach freagra a thabhairt ar a rialtas féin, ach le struchtúr i bhfolach seirbhís rúnda .. An bhfuil "enlightened" iachall ar míle de na saibhre sa domhan (lena n-áirítear an tSín agus an Rúis) a bheith ina eagraíocht, d'fhonn mankind. D'ordaigh mé an bás in ainm Íosa, na créatúir saorga agus dóibh siúd go léir páirteach sa tionscadal seo. Ordú mé tú, do gach pobail in ainm Íosa: a mharú gan pity "enlightened" a gcomhchoirithe, agus gach a comhoibritheoirí. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB deoch do poisons a rinne tú féin Amen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[treason!] REAL Satanists: they are the Jewish bankers, "enlightened", the aliens have created in the laboratory: Obviously, the aliens have no soul and spirit: for the control of humans. Generals of the Air Force: America, France and Israel are directly involved and do not respond to their governments, but to a structure hidden secret service .. The "enlightened" have forced a thousand of the richest in the world (including China and Russia) to join their organization, for the destruction of mankind. I ordered the death in the name of Jesus, these artificial creatures and all those involved in this project. I command you, to all peoples in the name of Jesus: to kill without pity "enlightened" their accomplices, and all their collaborators. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drink your poisons made by yourself Amen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[pengkhianatan!] REAL setan: mereka adalah bankir Yahudi, "tercerahkan", alien telah diciptakan di laboratorium: Jelas, alien tidak memiliki jiwa dan roh: untuk kontrol manusia. Jenderal dari Angkatan Udara: Amerika, Perancis dan Israel secara langsung terlibat dan tidak menanggapi pemerintah mereka, tetapi struktur layanan rahasia tersembunyi .. The "pencerahan" telah memaksa seribu terkaya di dunia (termasuk Cina dan Rusia) untuk bergabung dengan organisasi mereka, untuk menghancurkan umat manusia. Aku memerintahkan kematian dalam nama Yesus, makhluk-makhluk buatan ini dan semua yang terlibat dalam proyek ini. Aku perintahkan padamu, untuk semua bangsa dalam nama Yesus: untuk membunuh tanpa belas kasihan "tercerahkan" kaki tangan mereka, dan semua kolaborator mereka. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB minum racun yang dibuat oleh Amin sendiri Haleluya
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[! देशद्रोह] रियल Satanists: वे यहूदी, "", एलियंस प्रयोगशाला में प्रबुद्ध बनाया है: बैंकरों: जाहिर है, विदेशी नहीं आत्मा और आत्मा हैं मनुष्य के नियंत्रण के लिए. वायु सेना के जनरल: अमेरिका, फ्रांस और इसराइल सीधे जुड़े हैं और उनकी सरकारों को जवाब नहीं हैं, लेकिन एक गुप्त सेवा छिपा .. संरचना को "" प्रबुद्ध चीन और रूस सहित दुनिया (में सबसे अमीर के एक
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[προδοσία!] REAL σατανιστών: είναι οι Εβραίοι τραπεζίτες, "φωτισμένη", οι αλλοδαποί έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριο: Προφανώς, οι αλλοδαποί δεν έχουν ψυχή και το πνεύμα: για τον έλεγχο των ανθρώπων. Στρατηγοί της Πολεμικής Αεροπορίας: Αμερική, τη Γαλλία και το Ισραήλ εμπλέκονται άμεσα και δεν ανταποκρίνονται στις κυβερνήσεις τους, αλλά σε μια δομή κρυμμένο μυστικό υπηρεσίας .. Η "φωτισμένη" έχουν αναγκάσει χιλιάδες από τα πλουσιότερα στον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ρωσίας) να ενταχθεί σε οργάνωση τους, για την καταστροφή
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[反逆!]リアルSatanists:彼らは、明らかに外国人は­、魂と精神を持って、ユダヤ人の銀行、""、外国人の研究室で作­成した啓発::ている人間の制御のため。将軍の空軍:アメリカ、­フランス、イスラエルと直接関与している自国政府への対応はあり­ませんが、構造体..秘密のサービスを非表示に""悟りを開いた­)を組織に参加するために1000は、中国、ロシアなど、世界(­の富豪を余儀なくされて、人類を破壊する。私はイエスキリストの­名の死を命じ、これらの人工的な生き物、すべての人は、このプロ­ジェクトに参加。私は、イエスキリストの名において、すべての人­々に、コマンド:残念だ""自分たちの共犯賢明なことを殺すため­に、すべての彼らの共同研究。
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[treason!] Satanists REAL: maent yn y fancwyr Iddewig, "goleuedig", yr estroniaid wedi creu yn y labordy: Yn amlwg, yr estroniaid nid oes gennym unrhyw enaid ac ysbryd: ar gyfer rheoli pobl. Cadfridogion y Llu Awyr: America, Ffrainc ac Israel yn ymwneud yn uniongyrchol ac nid ydynt yn ymateb i'w llywodraethau, ond i strwythur y gwasanaeth cudd secret .. Mae'r "goleuedig" wedi gorfodi fil o'r cyfoethocaf yn y byd (gan gynnwys Tsieina a Rwsia) i ymuno â'r sefydliad, ar gyfer y dinistr y ddynoliaeth. I archebu y farwolaeth yn enw Iesu, creaduriaid hyn artiffisial a phawb sy'n cymryd rhan yn y prosiect hwn. Gorchymyn i chi, i holl bobloedd yn enw Iesu: i ladd heb biti "goleuedig" eu accomplices, ac yn eu holl gydweithwyr. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun Amen Alleluia


humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[traizón!] REAL satanista: son os banqueiros xudeus, "iluminados", os alieníxenas crearon en laboratorio: Por suposto, os estranxeiros non teñen alma e espírito de loita dos seres humanos. Xeneral da Forza Aérea: os Estados Unidos, Francia e Israel están directamente implicados e que non respondan aos seus gobernos, senón unha estrutura oculta dos servizos secretos .. Os "iluminados" teñen forzado miles dos máis ricos do mundo (incluíndo a China e Rusia) para participar na súa organización, á destrución da humanidade. Eu pedín a morte en nome de Xesús, esas criaturas artificiais e todos os implicados neste proxecto. Eu te ordenador, para todos os pobos en nome de Xesús: a matar sen piedade "iluminados" dos seus cómplices, e todos os seus colaboradores. [+ + Mene Techel Pérez] CSPB MASC LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB beber seu veleno feito por ti mesmo Amém. Aleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[maanpetoksesta!] Real satanistit: he ovat juutalaisia pankkiirit, "valistunut", ulkomaalaisten on luotu laboratoriossa: On selvää, että ulkomaalaisten ole sielua ja henkeä: valvomiseksi ihmisiin. Kenraalit ilmavoimien: Amerikka, Ranska ja Israel ovat mukana ja jotka eivät vastaa niiden hallituksia, vaan rakenne piilotettu salainen palvelu .. "Valistunut" on pakko tuhat maailman rikkain (mukaan lukien Kiina ja Venäjä) liittymään heidän organisaatiolleen, hävittämisestä ihmiskunnan. Tilasin kuolemaan Jeesuksen nimessä, nämä keinotekoiset olennot ja kaikki mukana tässä hankkeessa. Minä käsken sinua, kaikki kansat Jeesuksen nimessä: tappamaan armoton "valistunut" heidän avustajiensa, ja kaikki heidän avustajilleen. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB juoman kanssa myrkkyjä tehdä itse Amen Halleluja
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[pagtataksil!] REAL Satanists: sila ay ang mga Judio bankers, "napaliwanagan", ang mga dayuhan ay lumikha sa laboratoryo: Malinaw, ang mga dayuhan ay walang kaluluwa at espiritu: para sa kontrol ng mga tao. Generals ng Air Force: America, France at Israel ay direktang kasangkot at hindi sumagot sa kanilang mga pamahalaan, ngunit sa isang istraktura nakatagong lihim ng serbisyo .. Ang "napaliwanagan" ay pinilit ng isang libong ng richest sa mundo (kabilang ang Tsina at Rusya) na sumali sa kanilang organisasyon, para sa pagkasira ng sangkatauhan. Ako nag-utos ang kamatayan sa pangalan ni Jesus, ang mga artipisyal na nilalang at lahat ng mga kasali sa proyektong ito. Utos ko sa inyo, sa lahat ng mga tao sa pangalan ni Jesus: pumatay ng walang awa sa "napaliwanagan" ang kanilang mga accomplices, at ang lahat ng kanilang mga tagatulong. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB uminom ng lason ang iyong ginawa sa pamamagitan ng iyong sarili Amen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[riigireetmine!] REAL satanistid: need juudi pankurid, "valgustunud", välismaalaste loonud laboris: Loomulikult, välismaalane ei ole hinge ja vaimu: kontrolli inimesele. Generals of the Air Force: Ameerika, Prantsusmaa ja Iisrael on otseselt seotud ja ei allu nende valitsused, vaid struktuuri peidetud salateenistuse .. "Valgustatud" on sunnitud tuhat rikkamaid maailmas (sealhulgas Hiina ja Venemaa) üles liituma oma organisatsiooniga hävitamise inimkonnale. Ma tellisin surma Jeesuse nimel, need kunstlikud olendid ja kõiki asjaosalisi sellesse projekti. Ma käsin teid, kõigi rahvaste Jeesuse nimel: tappa ilma kahju, "valgustunud" nende kaasosalisi, ning kõigi nende kolleege. [+ Mine + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB juua oma mürk, mida ise Aamen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
דה!] כת השטן האמיתי: הם בנקאים יהודים, "נאורה", החייזרים יצרו במעבדה: ברור, החייזרים אין הנשמה והרוח: השליטה של בני האדם. הגנרלים של חיל האוויר: אמריקה, צרפת וישראל מעורבים ישירות ולא להגיב על הממשלות שלהם, אך למבנה מוסתר השירות החשאי .. "הנאור" יש אילצו אלפים של העשירים בעולם (כמו סין, רוסיה) להצטרף לארגון שלהם, להשמדתה של האנושות. הזמנתי את המוות בשמו של ישוע, אלה יצורים מלאכותיים וכל המעורבים בפרויקט זה. אני מצווה עליך, כל העמים בשמו של ישוע: להרוג בלי רחמים "הנאורים" ושותפיהם, וכל משתפי הפעולה שלהם.
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[forræderi!] REAL satanister: de er de jødiske bankfolk, "oplyste", har de udlændinge skabt i laboratoriet: Det er klart, at udlændinge, har ingen sjæl og ånd: for kontrol af mennesker. Generaler i Air Force: Amerika, Frankrig og Israel er direkte involveret og ikke reagerer på deres regeringer, men til en struktur skjult efterretningstjeneste .. Den "oplyste", har tvunget en tusindedel af de rigeste i verden (herunder Kina og Rusland) til at slutte sig til deres organisation, for ødelæggelsen af menneskeheden. Jeg bestilte død i Jesu navn, disse kunstige væsner og alle dem, der er involveret i dette projekt. Jeg befaler jer, at alle folk i Jesu navn: at dræbe uden medlidenhed "oplyst" deres medskyldige, og alle deres samarbejdspartnere. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drik din giftstoffer fra dig selv Amen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[izdaja!] REAL sotonistima: oni su židovski bankari, "prosvijećenog", stranci su stvoreni u laboratoriju: Očito, stranci nemaju duše i duha: za kontrolu ljudi. Generali ratnog zrakoplovstva: Amerike, Francuske i Izraela direktno su uključeni i ne reagiraju na njihove vlade, ali da se struktura skrivene tajne službe .. "Prosvijećeni" prisilili tisuću najbogatijih u svijetu (uključujući i Kina i Rusija) da se pridruži njihovu organizaciju, za uništenje čovječanstva. Ja naručio smrt u ime Isusovo, te umjetna stvorenja i svih onih koji sudjeluju u ovom projektu. Ja ti zapovijedam, da svi narodi u ime Isusovo: kako ubiti bez milosti "prosvijećeni" njihovih pomagača, i svih njihovih suradnika. [+ + Mene Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB popiti otrovi su sami Amen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[Traizon!] Réal Satanists: bank yo se jwif yo, "eklere", etranje yo te kreye nan laboratwa a: Li evidan, imigran ki pa gen nanm ak lespri, pou kontwole moun nan. Jeneral la Èfòs la: Amerik, Frans ak Izrayèl yo dirèkteman enplike pa reponn ak gouvènman yo, men yon estrikti kache sèvis sekrè .. «Eklere" te fòse nan yon milye pi rich nan mond lan (tankou Lachin ak Larisi) antre nan òganizasyon yo, pou yo detwi limanite. Mwen bay lòd touye yo nan non Jezi, atifisyèl bèt sa yo ak tout moun ki enplike nan pwojè sa. Mwen mande ou, tout pèp la nan non Jezi a, san pitye touye "eklere" konplisite yo, ak tout kolaboratè yo. [+ + Mene Peres Techel] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB bwè pwazon ou fè tèt ou Amèn alelouya
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[반역!] 진짜 Satanists : 그들은 물론, 외계인 영혼과 정신을 가지고 유대인 은행 ","외계인 연구소에서 만든이 문명화 : :하는 인간의 제어를위한. 장군 공군 : 미국, 프랑스, 이스라엘과 직접 관련된 자신의 정부에 반응하지 않지만, 구조 .. 서비스에 숨겨진 비밀을 ""문명화) 자신의 조직에 가입하는 1000 중국과 러시아를 포함한 세계 (의 부자 강제 가지고 인류의 멸망했다. 내가 예수의 이름으로 죽음을 지시, 이러한 인공 생물을 모든 사람이 프로젝트에 참여. 내가 예수의 이름으로 모든 민족에게 명령 : 유감 ""그들의 공범 문명화없이 죽이고, 그리고 모든 작업자. [+ Mene + Techel 페레스
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[叛國!]真正的邪惡的:他們是猶太銀行家,開明的外國人,創造­了實驗室:很顯然,外國人沒有靈魂和精神:為控制人類。秘書長空­軍:美國,法國和以色列的直接參與,也不能滿足他們的政府,而是­一個結構隱藏的秘密服務 ..在開明,迫使一千最富有的世界(包括中國和俄羅斯)加入他們­的組織,為人類毀滅。我命令死亡耶穌的名字,這些人工生物和所有­參與這個項目。我命令你們,向所有人民的名義耶穌:殺人不留情開­明的幫兇,所有的合作者。 [+梅內 +特歇爾佩雷斯] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB喝毒藥作出自己阿民哈里路亞

humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[叛国!]真正的邪恶的:他们是犹太银行家,开明的外国人已在实­验室创建的:很显然,外国人没有灵魂和精神:为人类的控制。秘书­长空军:美国,法国和以色列的直接参与,也不能满足他们的政府,­而是要隐藏的秘密结构服务.. 光辉,迫使一个在世界上(包括中国和俄罗斯最富有的1000)加­入他们的组织,为人类的破坏。我命令在耶稣的名字死亡,这些人工­生物及所有参与这一项目。我命令你,在以耶稣的名义各国人民:杀­不开明及其同伙怜悯,和所有的合作者。 [+梅内+特歇尔佩雷斯] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB自己喝了你的毒药阿门哈里路亚
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[zrada!] REAL satanistů: jsou židovského bankéře, osvícený "", cizinci si vytvořili v laboratoři: Je zřejmé, že cizinci nemají duši a ducha: k ovládání lidí. Generálové vzdušných sil: Amerika, Francie a Izrael se přímo podílejí, a nereagují na své vlády, ale i na strukturu skryté tajné služby .. "Osvícené" donutila tisíc nejbohatších na světě (včetně Číny a Ruska), aby se připojili k jejich organizaci, ke zničení lidstva. Objednal jsem si smrt ve jménu Ježíše, tyto umělé bytosti a všechny, kdo jsou zapojeni do tohoto projektu. Jsem vám přikázal, aby všechny národy ve jménu Ježíše: zabít bez lítosti "osvícení" jejich pomahačů, a všechny jejich spolupracovníky. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB váš drink jedy se sami Amen Aleluja
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[traïció!] REAL satanistes: són els banquers jueus, "il.luminats", els estrangers han creat en el laboratori: Òbviament, els estrangers no tenen ànima i esperit: per al control dels éssers humans. Generals de la Força Aèria: Estats Units, França i Israel estan directament involucrats, i no responen als seus governs, sinó a una estructura oculta dels serveis secrets .. Els "il.luminats" han obligat a milers dels més rics del món (incloent la Xina i Rússia) a unir-se a la seva organització, per a la destrucció de la humanitat. He demanat la mort en el nom de Jesús, aquestes criatures artificials i tots els involucrats en aquest projecte. Jo et comandament, a tots els pobles en el nom de Jesús: per matar sense pietat "ilustrada" dels seus còmplices,
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[измяна!] Real сатанисти: те са еврейски банкери, "просветен", чужденците са създали в лабораторията: Очевидно е, че чужденците са без душа и дух: за контрол на хората. Генерали на ВВС: Америка, Франция и Израел са пряко ангажирани и не отговори на техните правителства, но в по структура скрити тайни служби .. В "просветени" са принудили хиляди от най-богатите в света (включително Китай и Русия) да се присъединят към организацията, за унищожаване на човечеството. Поръчах на смърт в името на Исус,
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[здрада!] рэальныя сатаністы: яны габрэйскіх банкіраў, асветы "", замежнікі стварылі ў лабараторыі: Відавочна, што замежнікі не маюць душы і духа: для кантролю за людзьмі. Генералы ВПС: Амерыка, Францыя і Ізраіль прымаюць непасрэдны ўдзел, і не рэагаваць на іх ўрада, але і на структуру схаванай сакрэтнай службы .. "Асветы" вымусілі тысячы самых багатых у свеце (уключаючы Кітай і Расію) далучыцца да іх арганізацыі, для знішчэння чалавецтва. Я замовіў смерць у імя Ісуса, гэтыя штучныя істоты і ўсіх тых, хто
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[الخيانة!] ريال عبدة الشيطان : هم الممولين اليهود ، "المستنير" ، والأجانب قد خلقت في المختبر : من الواضح ان الأجانب الذين ليس لديهم النفس والروح : من أجل السيطرة على البشر. جنرالات القوات الجوية : أمريكا وفرنسا واسرائيل هي المعنية مباشرة ، وعدم الاستجابة لحكوماتهم ، ولكن إلى بنية خفية الخدمة السرية.. و"المستنير" ، اضطر آلاف من أغنى المناطق في العالم (بما في ذلك الصين وروسيا) للانضمام إلى المنظمة ، لتدمير البشرية. أمرت وأنا الموت في اسم يسوع ، هذه المخلوقات الاصطناعية وجميع المشاركين في هذا المشروع. أنا آمرك ، لجميع الش
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[tradhti!] REAL Satanists: ata janë bankierë hebrej, "shkolluar", të huaj kanë krijuar në laborator: Natyrisht, të huajt nuk kanë shpirt dhe frymë, për kontrollin e njerëzve. Gjeneralët e Forcave Ajrore: Amerika, Franca dhe Izraeli janë të përfshirë direkt dhe nuk përgjigjen për qeveritë e tyre, por për një strukturë të fshehtë e shërbimeve sekrete .. "Shkolluar" kanë detyruar një mijë e më të pasur në botë (duke përfshirë Kina dhe Rusia) për t'u bashkuar me organizimin e tyre, për shkatërrimin e njerëzimit. I urdhëroi me vdekje në emër të Jezusit, këto krijesa artificiale dhe të gjithë ata të përfshirë në këtë projekt. Unë ju urdhëroj, për të gjithë popujve në emër të Jezusit: të vrasin pa mëshirë "shkolluar" bashkëpunëtorëve të tyre, dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tyre. [+ MENE + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB pi helme tuaj të bëra nga vetë "Amen Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[verraad!] REAL Sataniste: hulle is die Joodse bankiers, "verligte", het die vreemdelinge gemaak in die laboratorium: Dit is duidelik dat die aliens het geen siel en gees vir die beheer van die mens. Generaals van die Lugmag: Amerika, Frankryk en Israel sy direk betrokke is en nie reageer op hul regerings nie, maar om 'n struktuur verborge geheime diens .. Die "verligte" 'n duisend van die rykste in die wêreld (insluitende China en Rusland gedwing het) om aan te sluit hul organisasie, vir die vernietiging van die mensdom. Ek het die dood in die naam van Jesus te bestel, is hierdie kunsmatige skepping en al diegene wat betrokke is by hierdie projek. Ek julle beveel, om alle volkere in die naam van Jesus: om dood te maak sonder om jammer "verligte" hul handlangers, en al sy mense. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB jou gifstowwe wat deur jouself te drink Amen! Alleluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[trahison!] satanistes REAL: ce sont les banquiers juifs, «éclairés», les étrangers ont créé en laboratoire: De toute évidence, les étrangers n'ont pas d'âme et l'esprit: pour le contrôle des humains. Généraux de l'armée de l'air: l'Amérique, la France et Israël sont directement impliqués et ne répondent pas à leurs gouvernements, mais à une structure cachée des services secrets .. Le «éclairés» ont forcé un millier des plus riches dans le monde (y compris la Chine et la Russie) pour rejoindre leur organisation, pour la destruction de l'humanité. J'ai commandé la mort au nom de Jésus, ces créatures artificielles et tous ceux qui sont impliqués dans ce projet. Je vous ordonne, à tous les peuples au nom de Jésus: tuer sans pitié "éclairée" de leurs complices, et tous leurs collaborateurs. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB boire votre poisons faites par vous-même Amen Alléluia
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[traición!] REAL satanista: que los banqueros judíos, "iluminados", los extranjeros han creado en el laboratorio: Obviamente, los extranjeros no tienen alma y espíritu: para el control de los seres humanos. General de la aviación de los Estados Unidos de Francia e Israel están directamente involucrados, y no responden a sus gobiernos, sino a una estructura oculta de los servicios secretos .. Los "iluminados" han obligado a miles de los más ricos del mundo (incluyendo a China y Rusia) a unirse a su organización para la destrucción de la humanidad. He pedido la muerte en el nombre de Jesús, estas criaturas artificiales y todos los que participan en este proyecto. Yo te mando, a todos los pueblos en el nombre de Jesús: para matar sin piedad "ilustrada" de sus cómplices, y todos sus colaboradores.


lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
[tradimento!] i VERI satanisti: cioè i banchieri ebrei: "illuminati", hanno creato in laboratorio gli alieni: ovviamente, gli alieni sono senza anima e spirito: per il controllo degli umani. Generali della aeronautica di America Francia e Israele sono coinvolti direttamente e non rispondono ai loro Governi: ma ad una struttura occulta dei servizi segreti.. Gli "illuminati" hanno costretto un migliaio dei più ricchi in tutto il mondo (Cina e Russia compresi) ad entrare nella loro organizzazione per la distruzione del genere umano. Io ordino la morte: nel nome di Gesù di queste creature artificiali e di tutti coloro che partecipano a questo progetto. Io ordino, a tutti i popoli, nel nome di Gesù: di uccidere senza pietà gli "illuminati" i loro complici e tutti i loro collaboratori. [Mene+Techel+Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ LIVB=drink your poisons made by yourself Amen Alleluia
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
[treason!] REAL Satanist: that is, Jewish bankers, "enlightened" they created in the laboratory Aliens: of course, the aliens have no soul and spirit, and serve for the control of humans. General of aviation in France America and Israel: they are directly involved and do not respond to their governments, but to a structure hidden secret service .. The "enlightened" have forced a thousand of the richest in the world (including China and Russia) to join their organization, for the destruction of mankind. I ordered the death in the name of Jesus of these artificial creatures and all those involved in this project. I command you: to all peoples, in the name of Jesus: to kill without pity "enlightened" their accomplices and all their collaborators. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drink your poisons made by yourself Amen Alleluia
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
Pacovl8 SAID: Re: [my greatest secret]: hey man hows it with you good thing spread the word fuck the nwo bless Re: [The profetal]who says:"lorenzojhwh is a prophet," You Kill him! haha satanist are really creepy i think dont know them but sometimes i see this gotihc people really weirdos hey. peace paco
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
Pacovl8 SAID: Re: [my greatest secret]: hey man hows it with you good thing spread the word fuck the nwo bless Re: [The profetal]who says:"lorenzojhwh is a prophet," You Kill him! haha satanist are really creepy i think dont know them but sometimes i see this gotihc people really weirdos hey. peace paco
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
07/mar/10 SuperLion911 SAID: Re: [Jew"shmuel9569" I've already got your doom!] كويتي بحق ! مرحبا صديقي كلامك غريب للغايه ولك علم لم يسبق لي ان قرئته في اي كتب انا مهتم لما تقول واعرف اني اكرر الكلمه لانك كلامك مهم لمعرفة طرق الشر التي تاتي من الشيطان ولها طرق كثيره للغايه انا اقدر علمكم ودراستكم الطويله ومتابعة اخبارالشر والتصدي لها وفضحها واتمنا لك الانجاز لتصدي للخطط الشيطان كويتي بحق ! انت رجل عظيم اقولها بصدق وعالم وابحاثك عظيمه ...........كلمه من العقل والقلب :)
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
jerobaal81 SAID: Hi, I can't find in my youtube channel your friendship request, so I added you as friend, I have been reading for other prophets and special God servers about the 2012, what I mean is I have like 5 friendship request, but yours is not in my youtube account, I don't know why or who is controling this, beacuse there are another comments from you which I read them in my email box, but when I enter to my youtube account your comments appear as suprimed by me but I don't suprime your comments, orther's God's workers comments. Thank you for your friendship I know the labour you are doing is very important and is very decisive in this point of humanity, to show who is God and the so waited kingdom of justice in our planet. God bless you and again thank you for your messages who are useful in my spiritual life.
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
07/mar/10 SuperLion911 SAID: Re: [Jew"shmuel9569" I've already got your doom!] كويتي بحق ! مرحبا صديقي كلامك غريب للغايه ولك علم لم يسبق لي ان قرئته في اي كتب انا مهتم لما تقول واعرف اني اكرر الكلمه لانك كلامك مهم لمعرفة طرق الشر التي تاتي من الشيطان ولها طرق كثيره للغايه انا اقدر علمكم ودراستكم الطويله ومتابعة اخبارالشر والتصدي لها وفضحها واتمنا لك الانجاز لتصدي للخطط الشيطان
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
http://explanationblog.wordpre­ss.com/the-myth-of-jesus-a-ref­utation-of-the-zeitgeist/
MrImnus (2 sett. fa)
Spam
Thank you for this new friend invite ! God bless us and protect us !
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
the proud Satanist institutional "cyBErw0rLD"is very happy to keep this my comment:[Today, 17-01-10 Pope Benedict XVI's visit to the Synagogue of Rome] the Lord has united Judaism and Christianity. Therefore, Christians and Jews are destined to be more and more friends. But Zionism is the real obstacle, even for the real true religion of Moses, in fact, "Simon the Just" said: "These are three important things: Torah, worship, mercy." He said no Talmud or Kabala. Actually the Pope was given a gift enigmatic villain, the framework of a wood called "spiritual direction". but wholly composed of tiny numbers, the commentator said: "cabalistic numbers that represent hidden meanings" ...and Masonic seigniorage transfer-> add me. The curse of these Jewish bankers of the IMF, could not fail, in the historic meeting. When this shadow evil and diabolical, this curse will end on: Jews, Church and world?

ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
@enriquejesus09->Рыцарь 1 божественной печатью Откровения "осталось жить (для меня) и выиграть еще раз (в вас)!" lorenzojhwh, если он не исключает, со всеми людьми, кто достоин его? вся планета станет одним кладбищем. Ибо только слуги Божьи имеют законное право на правление в этом мире.// فارس 1 الختم من الوحي الإلهي هو "اليسار للعيش (بالنسبة لي) والفوز مرة أخرى (في لكم)!" lorenzojhwh اذا كان لا يستبعد مع كل الرجال الذين هم جديرين به؟ الكوكب بأسره سيصبح مقبرة واحدة. فقط لخدام الله تملك الحق القانوني للعهد في هذا العالم.
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
@enriquejesus09->le chevalier de 1 sceau divin de la Révélation est "à vivre (pour moi) et de gagner à nouveau (en vous)!"lorenzojhwh s'il ne règle pas tous les hommes qui sont dignes de lui?planète entière va devenir un cimetière unique. Pour seulement les serviteurs de Dieu ont le droit de régner dans ce monde.//ヨハネの黙示録の1神のシールの騎士"(私)と­もう一度()でそれに勝つのライブが残っている!" lorenzojhwh場合、彼は彼の価値があるれているすべて­の男性とのルールでいませんか?地球全体、単一の墓地になる。神­の唯一の公務員については、この世界を支配する法的権利がありま­す。//فارس 1 ختم الوحي الإلهي هو "اليسار للعيش (بالنسبة لي) والفوز مرة أخرى (في لك)!"
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
@enriquejesus09-->the knight of 1 divine seal of Revelation is "left to live (for me) and win again (in you)!" lorenzojhwh if he does not rule with all men who are worthy of him? entire planet will become a single cemetery. For only the servants of God have the legal right to reign in this world. // il cavaliere divino del 1° sigillo di Apocalisse è "uscito per vivere(in me) e vincere ancora(in te)!" se lorenzojhwh non regnerà con tutti gli uomini che sono degni di lui? tutto il pianeta diventerà un solo cimitero. Perché solo i servi di Dio hanno il diritto legale di regnare: in questo mondo.// der Ritter von 1 Siegel der göttlichen Offenbarung ist "zu leben (für mich) und wieder gewinnen (in euch)!" lorenzojhwh, wenn er nicht mit allen Menschen, die seiner würdig sind Regel? gesamten Planeten zu einem einzigen Friedhof. Denn nur der Diener Gottes haben das Recht zu regieren in dieser Welt.
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
enriquejesus09 said: Adan cayo en el pecado y Cristo restablecio el reyno de Dios en la tierra, pero todavia hay hombres que prefieren el mal, porque no saben llegar a Dios, el reyno de Dios definitivo esta por llegar y seguro que llegara, porque lo que Dios promete se cumple y el tiempo esta proximo, un saludo- ANSWER---> el caballero de 1 sello de la Revelación divina es "quedan de vida (para mí) y ganar de nuevo (en usted)!" si lorenzojhwh no gobernará con todos los hombres que son dignos de él? todo el planeta se convertirá en un cementerio único. Porque sólo los siervos de Dios tienen el derecho legal a reinar en este mundo.
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
4/4 CONCLUSION -ANSWER-> Even God can not resist the temptation to talk on youtube, here's what he says through MY PRECIOUS SISTER "combatvetlawstudent" SAID: Re: to "CRIBS500" Because you've decided to be against God?--> I answer to God who has spoken through "combatvetlawstudent": YHWH this time: You have the wrong man! Perhaps you hope that I, like Moses in the desert, I had to erect myself against divine justice? and say, "if you want to destroy those cursed, then you destroy also me?" But I am pissed! I do not want saved their of this world of shit filled: Satanists, Communists, capitalists and politicians who are the actors. How did you clean the world from manure, with the Flood? Well, now: 1. If you have the balls, 2. If your word has value, 3. kill them all. Amen
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
@mohammedpedophile --> You can kill the enemy (if necessary), but you can not humiliate him. You do not know? hate is just: that comes the war! Only ignorant people like you: are vulgar like you! your the ignorance is a threat to mankind! // tu il nemico puoi ucciderlo (se indispensabile), ma tu non puoi umiliare lui. tu non sai? è proprio dall'odio: che nasce la guerra! solo gli ignoranti come te: sono volgari come te! la tua ignoranza è una minaccia per il genere umano!
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
[friend brother] like you did to resist in my list? certainly: you are very blessed protected. Thank you for the privilege of your friendship and loyalty you will be rewarded! In fact, many have not survived: have blocked me and many have died. I think you should keep these two of my comments on your page. Would not this be the greatest revolutionary act? The only one who can save your life and the survival of the same human race that has been planned destruction in 2012[/watch?v=CuFHec43Q0w] come hai fatto a resistere nella mia lista? certamente: sei molto benedetto e protetto. Grazie, per il privilegio della tua amicizia e fedeltà: sarai ricompensato! Infatti, molti mi hanno bloccato e molti sono morti. Io credo che tu dovresti tenere questi due miei commenti sulla tua pagina. Non sarebbe questo il più grande atto rivoluzionario? L'unico che può salvare la tua vita e la sopravvivenza dello stesso genere umano: di cui è stata pianificata la distruzione per il 2012 shalom=love
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[Jew "shmuel9569" I've already got your doom!] you lost your tongue? is a classic: the presence of God: exalt me, depresses you: "Who can dwell with devouring fire?" Children of the devil here, what you are! But if Satanism was not the ideology on which it builds the world [/watch?V=IafFL-t5ioE]. If not there were: 1) human sacrifice to Satan 800 per day. 2) the 500 Christians martyred every day. 3) the fathers who commit suicide because they can not pay the mortgage. 3) 1.5 billion to hungry for lack of banconte, 4) masonry, occult powers, 5) that extracts the Jewish bank seigniorage for 2/3 of the wealth of the world. with a 1/3 are the modern Tower of Babel: NWO. the other 1/3 construct the bodies of aliens who are eligible to withstand the speeds and accelerations of flying saucers. So with bases underground or underwater or on Mars: lol, have built a cursed race, and parallel release of GMOs. What I will do? I've already got your doom!
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
Your time is near, time to show your extreme loyalty to Satan.Alleluia! + Mene + + + Techel + Peres + ->PAX. Amen. rises YHWH and His enemies be scattered! like chaff scattered by the wind, like burning wax so are the wicked for Glory of the Lord. Sons of Darkness "lorenzojhwh" tells in the name of Jesus: "Now you must burn!" STOP: halloween antichrist pride slavery blindness Satan Go! CSPB CSSML NDSMD VRSN SMVS MQLIVB for the destruction of your: satanic symbols SpA Freemasonry seigniorage banking for you: fire food is harmful diseases shame Dishonor depression obsessions infestation Cloak of lead. Woe to you cursed. Elijah is back and you'll need to get off the river Kishon with him where you will be executed: "Drink your poisons made by yourself" and your boss jew belonging to Marduk. with this ceremony, I hit your ascending hierarchy (up to the enlightened) and descended. I linked you, to the foot of the cross, to the knowledge of your opinion of damnation.Amen
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
"shmuel9569" hai perso la lingua? è un classico: la presenza di Dio, mentre esalta me, deprime voi: "chi può abitare presso un fuoco divoratore?" Figli del demonio: ecco quello che siete! Ma, se il satanismo non fosse la ideologia su cui si costruisce il mondo [/watch?v=IafFL-t5ioE]. Se non ci fossero: 1) i sacrifici umani a satana: 800 al giorno. 2) i 500 cristiani martirizzati ogni giorno. 3) i padri che si suicidano perché non possono pagare il mutuo. 3) 1,5 miliardi di affamati per mancanza di banconte, 4) massoneria, poteri occulti, 5) signoraggio bancario ebraico che sottrae i 2/3 della ricchezza del mondo. con un 1/3 fanno la moderna torre di Babele: NWO. con l'altro 1/3 costruiscono i corpi degli alieni, idonei per sopportare le velocità e le accelerazioni dei dischi volanti. Così con basi sotterranee o sottomarire o su Marte: lol, hanno costruito una razza maledetta e parallela di OGM. Cosa io farò? Io ho già ottenuto la vostra distruzione!


lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
2 [[Christian martyrs]] Christians Are Being Persecuted, Martyred, and Killed Worldwide Video courtesy of: http://www.persecution.com/ Who is His Church? How many Christians are needed to be persecuted before we consider it "the Church"? 100%, 60%, 50%? If the secret pre-tribulation rapture is true, is it fair for any Christian to be persecuted? If the Lord says Christians will not have to endure trials and tribulation, shouldn't He have raptured the saints from the first 3 centuries who perished at the hands of Pagan Rome? What about the Christians in this video? In this moment in time we declare we are His Church. Does this mean that the people in the 1st century were not also His church? How about 500 years ago? Were they not also His Church? What about His Church in 3rd world countries?[/watch?v=oySB4uw4n1­­8] [/watch?v=Xh43nOKqSgY]
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
1 [[Christian martyrs]] Christian killed for there faith... SFX video! --> i am proud of those who don't deny christ and give there lives for the cause of reaching the lost. every day people around the the world are wrisking there lives for there faith while some countrys give freedom to preach the gospel. christians dont be afraid to speak out. tell people about jesus and what he did on the cross. I'm well aware that Yahweh is a God of war. I am also aware of the way he reached out to those who were lost. As much as He gave warning to people who were not of the Way, He did it in a loving manner. [/watch?v=akazdWt0XQw]
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
1 [[Christian martyrs]] Christian killed for there faith... SFX video! --> i am proud of those who don't deny christ and give there lives for the cause of reaching the lost. every day people around the the world are wrisking there lives for there faith while some countrys give freedom to preach the gospel. christians dont be afraid to speak out. tell people about jesus and what he did on the cross. I'm well aware that Yahweh is a God of war. I am also aware of the way he reached out to those who were lost. As much as He gave warning to people who were not of the Way, He did it in a loving manner.
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
[Christian martyrs] Christians Are Being Persecuted, Martyred, and Killed Worldwide Video courtesy of: http://www.persecution.com/ Who is His Church? How many Christians are needed to be persecuted before we consider it "the Church"? 100%, 60%, 50%? If the secret pre-tribulation rapture is true, is it fair for any Christian to be persecuted? If the Lord says Christians will not have to endure trials and tribulation, shouldn't He have raptured the saints from the first 3 centuries who perished at the hands of Pagan Rome? What about the Christians in this video? In this moment in time we declare we are His Church. Does this mean that the people in the 1st century were not also His church? How about 500 years ago? Were they not also His Church? What about His Church in 3rd world countries?[/watch?v=oySB4uw4n1­8] [/watch?v=Xh43nOKqSgY]
humanumgenus (2 sett. fa)
Spam
[my greatest secret]: 1. Jewish temple is a projection of man is [1.spirit (holy + Blessed HOLY); 2.soul (interior atrium); 3.body (atrium external)], that the Kingdom of God [1. (heaven + throne room ) 2. (Hades or purgatory), 3. (the world)]. 2. For God *Judah are Christians; *Israel: they are Jews. Jerusalem is the bride that is the whole human race (the heart). Israel and the Church if while are 2 different religions, for YHWH is a single entity: like the two eyes of a man, united in a common destiny. If God does not dwell in your heart? You will not have eternal life! Then, the Jewish Temple is essential only for those who have lost: hope, compassion, faith, love= lol: all! 1. for the saints not to lose their body in averting nuclear WW 3rd. 2. for sinners because they do not have to lose the soul, that surely ending in the hell. I want to know the greatest of men: worthy of this undertaking larger, whose past will be forgotten in fact they will ascend to the glory of God
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
killbillrules SAID: god does the right thing everyday. i wish i was perfect -ANSWER-> la perfezione è possibile solo nel mondo della fede. Infatti io sono perfetto: perché io mi sono rivestito di tutte le perfezioni di Cristo. Perfection is possible only in the world of faith. In fact I am perfect because I have covered all the perfections of Christ. Perfektion ist nur in der Welt des Glaubens möglich. In der Tat bin ich perfekt, da habe ich alle die Vollkommenheit Christi bedeckt.// La perfection n'est possible que dans le monde de la foi. En fait, je suis parfait parce que j'ai porté sur toutes les perfections du Christ.
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
AmericAWordsMatter SAID: "Defend what we must, we must. Before we destroy another life, we must expose the DEEPEST, DARKEST SECRET of the Western Hemisphere. The truth must come forward...or this endless onslaught will continue mindlessly. I welcome you to stand with me. Each life is precious.
Each day is precious. God is GREAT! Stand with me. Break their power. It is time to release the information that keeps us distracted, and divided. -ANSWER-> BLESS
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
@ enriquejesus09 ---> brothers, noi preghiamo insieme per la pace e per l'amore tra gli uomini. // brothers, we pray together for peace and love among men. // hermanos, oremos juntos por la paz y el amor entre los hombres. // frères, prions ensemble pour la paix et l'amour entre les hommes. / / Brüder, bitten wir gemeinsam für Frieden und Liebe unter den Menschen. / / shalom + salam = love for you and yours
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
2 nd scientific proof of the divinity of Jesus [hail murder] Revelation 8:7, when the first blew his trumpet, hail and fire mixed with blood, crashed to earth. One third of the land was burned, one third of the trees went all green grass was burnt and withered. | -> Apocalisse11:19. Then he opened the sanctuary of God in heaven and appeared in the sanctuary the ark of the covenant. Followed lightnings, voices, peals of thunder, earthquake and a storm of hail. | -> Revelation 16:21 And huge hailstones weighing a hundred pounds, roared down from heaven upon men, and men blasphemed God for the plague of hail, because it was really a great scourge-answer-> This weather phenomenon was unknown, but it started by a few years and begins to grow in intensity. lol, I sensed clearly: YHWH is very worried and annoyed against me for requesting this scourge, in fact, today, mainly affects innocent.
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
[hail murder: 2 nd scientific proof of the divinity of Jesus] Revelation 8:7, when the first blew his trumpet, hail and fire mixed with blood, crashed to earth. One third of the land was burned, one third of the trees went all green grass was burnt and withered. | -> Apocalisse11:19. Then he opened the sanctuary of God in heaven and appeared in the sanctuary the ark of the covenant. Followed lightnings, voices, peals of thunder, earthquake and a storm of hail. | -> Revelation 16:21 And huge hailstones weighing a hundred pounds, roared down from heaven upon men, and men blasphemed God for the plague of hail, because it was really a great scourge-answer-> This weather phenomenon was unknown, but it started by a few years and begins to grow in intensity. lol, I sensed clearly: YHWH is very worried and annoyed against me for requesting this scourge, in fact, today, mainly affects innocent.


ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
[grandine assassina: 2° dimostrazione scientifica della divinità di Gesù] Apocalisse 8,7 Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. |-> Apocalisse11,19 Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. |-> Apocalisse 16,21 E grandine enorme del peso di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio, a causa del flagello della grandine, poiché era davvero un grande flagello. -ANSWER-> Questo fenomeno meteorologico era sconosciuto, ma è iniziato da pochi anni e incomincia a crescere di intensità. lol io ho intuito: JHWH è molto preoccupato e contrariato contro di me, per la richiesta di questo flagello, infatti oggi, colpirebbe soprattutto innocenti.
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
@ enriquejesus09 ---> brothers, this secret is great, "the horoscope is not only an insult to human intelligence and a fundamental sin against the faith." The horoscope is "a trademark" the strategy of the NWO, sponsored by the IMF. is the formal declaration of allegiance: of a broadcaster or news organization (media) that belong to the organizational structure of Satanism ideological and practical. an act of gratitude for the funding received, a selection field for the destruction of Christian civilization and humanism
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
@enriquejesus09 ---> hermano, este secreto es grande ", el horóscopo no sólo es un insulto a la inteligencia humana y un pecado fundamental contra la fe." El horóscopo es una "marca" de la estrategia del Nuevo Orden Mundial, patrocinado por el FMI. es la declaración formal de fidelidad: de un organismo de radiodifusión o de la organización de noticias (promedio) pertenecen a la estructura organizativa del satanismo ideológico y práctico. un acto de agradecimiento por la financiación recibida, un campo de selección para la destrucción de la civilización cristiana y el humanismo
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
@enriquejesus09 ---> fratello, questo segreto è grande: "l'oroscopo non è soltanto un insulto alla intelligenza dell'uomo e un peccato fondamentale contro la fede". L'oroscopo è: "un marchio di fabbrica" la strategia del NWO, sponsorizzata dal FMI. è la dichiarazione di fedeltà formale: di una emittente o testata giornalistica (media) di appartenere alla struttura organizzativa del satanismo ideologico e pratico. un atto di gratitudine per i finanziamenti ricevuti, una scelta di campo, per la distruzione dell'umanesimo e della civiltà cristiana
ShalomGerusalemme (2 sett. fa)
Spam
enriquejesus09 said: Dios creo el universo y el hombre se ha encargado de estropearlo, como siempre no da una derecha, por eso nacesitamos ser perdonados por Dios, unsaludo. --ANSWER-> que la soberanía que Adán dio a Satanás? Jesús le dio de nuevo a nosotros. así que tenemos el deber de reinado! así que tenemos el deber de reinado!
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
[my greatest secret]: 1. Jewish temple is a projection of man is [1.spirit (holy + Blessed HOLY); 2.soul (interior atrium); 3.body (atrium external)], that the Kingdom of God [1. (heaven + throne room ) 2. (Hades or purgatory), 3. (the world)]. 2. For God *Judah are Christians; *Israel: they are Jews. Jerusalem is the bride that is the whole human race (the heart). Israel and the Church if while are 2 different religions, for YHWH is a single entity: like the two eyes of a man, united in a common destiny. If God does not dwell in your heart? You will not have eternal life! Then, the Jewish Temple is essential only for those who have lost: hope, compassion, faith, love= lol: all! 1. for the saints not to lose their body in averting nuclear WW 3rd. 2. for sinners because they do not have to lose the soul, that surely ending in the hell. I want to know the greatest of men: worthy of this undertaking larger, whose past will be forgotten in fact they will ascend to the glory of God
lorenzojhwh (2 sett. fa)
Spam
irenemir SAID: "lorenzo i have a job to do also:love ♥ WELCOME in my live! ♥..and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors ...the only way to de-live-r us from (the) evil (one)... lets pray for forgiveness .. "but I say to you ,Love your enemies and pray for those who persecute you so that you may be sons of your Father who is in heaven for he makes His sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the onjust ..you, therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect ..lets pray today on forgiveness = our one way ..with love from you friend (how can i not be ) irene - ANSWER-> love! I can not refuse to forgive those who asked God: Honestly, just to pay the ransom. But those have wanted to marry the evil and selfishness. So how can they be forgiven if they are not going to repent?